Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становить 1921 грн.

Незважаючи на те, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у 2019 році передбачене підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб два рази, з 1 липня – 2007 грн. і з 1 грудня – 2102 гри., розміри посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою, які їм встановлено з 1 січня 2019 року із розрахунку 1921 грн., впродовж 2019 року зміні не підлягають.

У небюджетній сфері підприємства визначають тарифні ставки та системи оплати праці самостійно у колективних договорах.

При цьому мінімальна тарифна ставка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Роботодавець відносить виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоює кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом профспілки або її представником.

Якщо працівник виконав місячну норму праці, роботодавець зобов’язаний нарахувати заробітну плату не менше 4173 грн. Якщо ж заробітну плату нараховано в меншому розмірі (у т.ч. через періодичність виплат), потрібно здійснити доплату до 4173 грн.

Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу чи не виконав місячну (годинну) норму праці, то мінімальну заробітну плату визначають пропорційно.

Мінімальні гарантії в оплаті праці внутрішніх сумісників забезпечують окремо за основним місцем роботи і за сумісництвом, оскільки це різні трудові договори, юридично між собою не пов’язані.

Не враховують до заробітної плати для забезпечення її мінімального  розміру:

– доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;

– доплати за роботу в нічний та надурочний час;

– виплати за роз’їзний характер робіт;

– премії до святкових і ювілейних дат.

При забезпеченні розміру мінімальної зарплати враховують:

– доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення, розширення зони обслуговування, збільшення навантаження, заміщення;

– надбавки за інтенсивність, напруженість праці;

– місячні, квартальні, піврічні, річні премії, спеціальні премії;

– винагороди за підсумками роботи за рік та за вислугу років тощо.

Доплата до мінімальної заробітної плати:

– належить до фонду додаткової зарплати;

– оподатковується ПДФО й військовим збором у складі заробітної плати, включається до бази нарахування ЄСВ;

– виплачується щомісяця разом із заробітною платою;

– ураховується до заробітку при обчисленні середньої заробітної плати для оплати лікарняних і декретних, відпусток і в інших випадках збереження середньої заробітної плати.

Посадові оклади за ЄТС

Розряд Тарифні

коефіцієнти

Посадовий оклад (тарифна ставка), грн
1 1,00 1921
2 1,09 2094
3 1,18 2267
4 1,27 2440
5 1,36 2613
6 1,45 2785
7 1,54 2958
8 1,64 3150
9 1,73 3323
10 1,82 3496
11 1,97 3784
12 2,12 4073
13 2,27 4361
14 2,42 4649
15 2,58 4956
16 2,79 5360
17 3,00 5763
18 3,21 6166
19 3,42 6570
20 3,64 6992
21 3,85 7369
22 4,06 7799
23 4,27 8203
24 4,36 8376
25 4,51 8664