Сектор управління персоналом, документообігу та контролю    ⇒   ПОЛОЖЕННЯ

Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції   ⇒   ПОЛОЖЕННЯ

Сектор фінансово-господарського забезпечення   ⇒   ПОЛОЖЕННЯ

Відділ ведення Державного реєстру виборців   ⇒   ПОЛОЖЕННЯ

Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи ⇒ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян ⇒ ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ