ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06 березня 2020 року № 71

 РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації

І. Голова районної державної адміністрації

КАЙДАШ Олександр Вікторович

1.1. Голова районної державної адміністрації:

очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань і здійснення районною державною адміністрацією її повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах Красноградського району Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами  та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію;

визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи із статусом юридичних осіб публічного права, спрямовує і координує діяльність заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних сил України та інших військових формувань, не заборонених чинним законодавством України, Міністерства внутрішніх справ України;

виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів;

утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад. Очолює колегію районної державної адміністрації;

здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

організовує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням у районній державній адміністрації;

забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

організує взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою та іншими місцевими радами;

на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

1.2. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України забезпечує на території Красноградського району реалізацію державної політики в галузях:

бюджетної політики;

запобігання та виявлення корупції;

оборони та мобілізаційної підготовки.

1.3. Голова районної державної адміністрації спрямовує діяльність:

фінансового відділу районної державної адміністрації;

сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;

сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

1.4. Голова районної державної адміністрації у межах своїх повноважень координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, забезпечує взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Південної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області;

управління державної казначейської служби України в Красноградському районі Харківської області;

Красноградського об’єднаного міського військового комісаріату;

Лозівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області (у межах компетенції);

Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області (у межах компетенції);

та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.

1.5. Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади – судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

1.6. Забезпечує у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації.

1.7. У межах повноважень взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування,  які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 1.2.

1.8. Затверджує в установленому порядку кошториси, штатні розписи, інші фінансові документи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1.9. Очолює місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Красноградського району.

1.10. Укладає від імені районної державної адміністрації:

з переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів;

договір купівлі-продажу, оренди земельної ділянки, інші цивільно-правові договори у сфері земельних відносин.

1.11. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної державної адміністрації.

ІІ. Заступник голови районної державної адміністрації

МАШКО Олександр Іванович

2.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України забезпечує на території Красноградського району реалізацію державної політики в галузях:

соціально-економічного розвитку територій;

управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення регуляторної політики;

зовнішніх відносин і зовнішньоекономічної діяльності;

побутового, торговельного обслуговування;

підвищення конкурентоспроможності району та інновацій;

надання адміністративних послуг населенню;

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та бізнесу;

внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, закупівель за державні кошти;

розвитку споживчого ринку;

кредитування, валютних ресурсів, інвестицій, державного регулювання;

реалізації законодавства з питань банкрутства підприємства;

ціноутворення і формування тарифів;

стандартизації, метрології і сертифікації;

водного та лісового господарства;

промисловості, транспорту і зв’язку;

містобудування та архітектури;

електроенергетики та теплоенергетики;

раціонального використання енергетичних ресурсів;

розробки та використання газових і нафтових родовищ;

охорони пам’яток архітектури;

розвитку будівельного комплексу;

житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури;

формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

охорони природних ресурсів і довкілля;

використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення;

соціальної політики, реформування системи соціального захисту населення;

сім’ї, жінок, материнства і дитинства, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, протидії торгівлі людьми;

гендерної політики;

зайнятості населення та заробітної плати;

освіти та науки, науково-технічної діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;

охорони здоров’я;

молоді, фізичної культури та спорту;

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності, та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

релігій і церкви;

культури та мистецтва;

цивільного захисту та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

екологічної безпеки;

забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян;

оборони (у межах компетенції).

2.2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

відділу освіти районної державної адміністрації;

служби у справах дітей районної державної адміністрації;

сектору надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

сектору державної реєстрації;

сектору житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації;

сектору інфраструктури, енергетики та захисту довкілля;

сектору оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації;

сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації.

2.3. Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації;

управлінням паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;

управлінням розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

Управлінням  у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;

службою у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації;

сектором у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації.

2.4. Забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Красноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції України  в Харківській області;

Красноградської районної філії Харківського обласного центру зайнятості;

Красноградського відділу управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;

Красноградського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області;

Красноградського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградського району;

комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району»;

Красноградського районного управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Харківській області;

відділу у Красноградському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;

Красноградського районного відділу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області;

Південної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (у межах компетенції);

Красноградського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області;

державного підприємства «Красноградське лісове господарство» Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства;

філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

2.5. У межах повноважень взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, у тому числі з вищими навчальними закладами та науковими установами, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 2.1.

2.6. Забезпечує взаємодію з громадськими організаціями молоді, спортивними громадськими організаціями.

2.7. Має право підпису фінансових документів, договорів, платіжних документів тощо.

2.8. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 ІІІ. Керівник апарату районної державної адміністрації

САХ Ігор Васильович

3.1. У межах повноважень районної державної адміністрації згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території Красноградського району реалізацію державної політики у галузях:

мобілізаційної підготовки;

запобігання та протидії корупції (у межах компетенції);

реформування місцевого самоврядування і адміністративно-територіального поділу району, децентралізації повноважень органів виконавчої влади;

політико-ідеологічної сфери, налагодженні та ефективному здійсненні політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, у тому числі з профспілками; вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, а також у сфері здійснення внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю;

ведення Державного реєстру виборців;

управління архівною справою та діловодством;

організовує роботу апарату районної державної адміністрації.

3.2. Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

сектору управління персоналом, документообігу та контрою апарату районної державної адміністрації;

сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації;

сектору фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;

головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації;

головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації;

архівного відділу районної державної адміністрації.

3.3. Забезпечує координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також взаємодію з територіальними органами інших державних органів:

Красноградським районним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків);

Красноградським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

3.4. Забезпечує  у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації зі структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації:

структурними підрозділами апарату Харківської обласної державної адміністрації;

Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації;

відділом забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації;

Державним архівом Харківської області.

3.5. У межах повноважень взаємодіє з державними, комунальними підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, які здійснюють свою діяльність у галузях, указаних у пункті 3.1.

3.6. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній держаній адміністрації.

  V. Порядок взаємозамінності на період відсутності:

О.КАЙДАШ  – голова  районної державної адміністрації О.МАШКО – заступник голови районної державної адміністрації
О.МАШКО – заступник голови районної державної адміністрації О.КАЙДАШ  – голова  районноїдержавної адміністрації
І. САХ – керівник апарату районної державної адміністрації  

 

О.МАШКО – заступник голови районної державної адміністрації  (з галузевих питань)

А. ГОРДЄЄВА – завідувач сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації (з апаратних питань)