Розпочався новий діловодний рік. Тож, шановні керівники, зверніть увагу на наявність у вашій установі належним чином оформлені нормативні документи із роботи архівних і діловодних служб:

  • положення про експертну комісію приведеного у відповідність до Типового положення про експертну комісію, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 зі змінами, та склад експертної комісії, яка повинна займатися відбором документів постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), тимчасового зберігання, упорядкуванням документів, складанням описів та актів про виділення документів, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення;
  • затвердженої інструкції з діловодства відповідно до якої створюється управлінська документація;
  • номенклатури справ призначеної для встановлення в установі єдиного порядку формування справ і яка є основою для складання описів справ, актів. Номенклатура справ установи підлягає погодженню з державним архівом один раз на 5 років або невідкладно в разі істотних змін у власності майна, структурі, функціях та характері роботи установи;
  • розпорядження чи наказу керівника про призначення особи відповідальної за ведення архіву установи.

Установи, організації та підприємства через рік після завершення справ у діловодстві зобов’язані описувати документи постійного та довготривалого  терміну зберігання. Справи постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу) через два роки після завершення їх ведення в діловодстві передаються до архіву в упорядкованому стані для подальшого зберігання та користування.

Якщо всі ці документи створені і належним чином погоджені (схвалені) з Експертно перевірною комісією Державного архіву Харківської області та Експертною комісією архівного відділу Красноградської районної державної адміністрації, Ви можете розпочинати новий діловодний рік.

Архівний відділ районної державної адміністрації, відповідно до діючого законодавства, має право  надавати консультаційно-практичну допомогу установам, підприємствам та організаціям в розробленні та рецензуванні нормативних документів із роботи архівних і діловодних служб та з питань проведення експертизи цінності документів (тел.71241).