ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 06 січня 2022 року9

РЕГЛАМЕНТ

КРАСНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Загальні положення

  1. Регламент Красноградської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.
  1. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема  щодо  делегованих радою повноважень,  провадиться головою, першим заступником голови, заступниками  голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними  головою районної державної адміністрації.
  1. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  1. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: повноважень і функцій посадової особи; управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики; порядку заміщення голови районної державної адміністрації та його заступників у разі їх відсутності.
  1. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється
відділом організаційної роботи апарату районної державної адміністрації,
погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ