Щодо  визначення строку випробування

Щодо акта передачі справ

Щодо затвердження переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування

Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

Щодо чергового етапу декларування

Щодо дисциплінарної комісії, окарження рішення конкурсної комісії або рішення про накладння дисциплінарного стягнення

Практичне застосування законодавства про державну службу при зміні істотних умов державної служби

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо питання визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо присвоєння рангів державним службовцям за співвідношенням до спеціального звання, присвоєного в органах державної податкової служби

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо працевлаштування на державну службу осіб, які закінчили навчання в Національній академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладах на денній формі за державним замовленням відповідно до спеціальностей галузі знань “Державне управління” або спеціальності “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”

Щодо змін істотних умов праці

Враховуючи численні запити до Міжрегіонального управління НАДС у Харківській та Сумській областях (далі-Управління) з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, Управління вважає за доцільне додатково звернути увагу щодо порядку застосування статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу».

З метою правильного тлумачення вимог статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу» Національне агентство України з питань державної служби розмістило на своєму офіційному сайті (‘http://nads.gov.ua/page/rozyasnennva-shchodo-zastosuvannva-zakonodavstva-z- руіап-беггЬаупоуі-зІигЬЬуї у рубриці «Роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби» роз’яснення від 28 грудня 2017 року № 45 р/з «Щодо застосування положень статей 43 та 87 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до вказаного роз’яснення можна виділити ключові моменти зміни істотних умов праці на державній службі, а саме:

— про зміну істотних умов державної служби (належності посади державної служби до певної категорії посад, зміну основних посадових обов’язків, умов оплати праці або соціально-побутового забезпечення, режиму служби, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміни місця розташування державного органу) – державний службовець має бути повідомлений відповідно до статті 43 Закону;

— про скорочення чисельності або штату державних службовців, ліквідацію або реорганізацію державного органу при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої статтею 43 Закону – державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до частини першої статті 87 Закону. При цьому такому державному службовцю за наявності вакантних посад у державному органі має бути запропонована інша рівноцінна посада державної служби, а в разі відсутності такої пропозиції – інша робота (посада державної служби) у цьому державному органі.

— про зміни в організації виробництва і праці (припинення структурних підрозділів державного органу та/або скорочення посад державної служби внаслідок зміни структури та штатного розпису державного органу) при відсутності обставин для зміни істотних умов державної служби, передбаченої статтею 43 Закону – державний службовець має бути попереджений про наступне вивільнення відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 КЗпП України. При цьому звільнення державних службовців здійснюється з дотриманням положень статті 492 КЗпП України, у тому числі передбачених гарантій та обов’язку власника запропонувати іншу роботу (посаду державної служби (за наявності).