ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 28 січня 2020 року  № 29

 

 

РЕГЛАМЕНТ

КРАСНОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Загальні положення

1. Регламент Красноградської районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд у районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема  щодо  делегованих радою повноважень,  провадиться головою, заступником  голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними   головою районної державної адміністрації.

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі − структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови районної державної адміністрації та його заступника у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником  голови (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації  без  статусу  юридичних осіб публічного права розробляються керівниками  таких  підрозділів,  погоджуються із заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про апарат районної державної адміністрації розробляється
сектором фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації,
погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

ПОВНИЙ ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ