Питання створення безпечних умов праці, недопущення нещасних випадків, профілактика професійних захворювань були і є важливими та актуальними на будь-якому підприємстві.

Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 20 січня 2018 р. № 2694-ХІІ (далі – Закон № 2694) роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 

Однією з можливих причин нещасних випадків на виробництві є порушення Порядку проходження медоглядів (як попередніх, так і періодичних, а також щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв) або не проходження їх взагалі.

Метою медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення хронічних професійних захворювань, встановлення медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт.

Чинним законодавством України чітко визначено категорії працівників, наведено перелік шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, а також перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковому медичному огляду.

Хто підлягає обов’язковому медогляду?

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

– зайнятих на важких роботах;

– на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

– на роботах, де є потреба у професійному доборі;

– осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Медичні огляди для працівників, які зайняті на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці проводяться відповідно до Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, фах лікарів, які мають брати в них участь, лабораторних досліджень, що повинні бути проведені, а також спеціальні медичні протипоказання.

Працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, роботодавець повинен відсторонити від роботи, а також не допустити до роботи тих працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

На період проходження медогляду за працівником зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.