Посада передбачає укладення строкового трудового договору (контракту на 5 років) з посадовим окладом відповідно до встановленого тарифного розряду.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, молодшого спеціаліста, бакалавра, молодшого бакалавра.

вільне володіння державною мовою,

стаж роботи у сфері культури не менше 3-ох років;

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки директора КЗ «Красноградська районна бібліотека» (надалі-закладу культури).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

-заяву про участь у конкурсному відборі зі згодою на обробку персональних даних відповідно до Закон України «Про захист персональних даних»,

 – автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік  і  місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних   посадах), про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону, адресу електронної  пошти  чи  іншого засобу зв’язку та інші відомості, які кандидат на посаду вважає на потрібне;

– копію документа що посвідчує особу (паспорт), ІПН,

– копію документів про освіту,

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми;

– проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Перелік документів є вичерпним.

Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості.

Обмеження щодо кандидатів:

Директором  закладу культури не може бути призначена особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління або засновника закладу культури.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або надсилаються на поштову чи електронну адресу сектору культури і туризму Красноградської районної державної адміністрації упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу – до 08.11.2019 року включно.

Адреса: 63304, м.Красноград, вул.Бєльовська 88, Сектор культури і туризму.

E-mail: krasnograd1tyrizm@ukr.net

Тел.: (05744)7-34-10, 066 208 8538. Сіліна Наталія Володимирівна.

Особа, яка подає документи, повністю відповідає за достовірність наданої  інформації.