У зв’язку із набранням  чинності постанов Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні”(далі – Постанова №162). Згідно з Постановою №162 в Україні номер банківського рахунку буде формуватись за  IBAN та складатиме 29 літерно-цифрових символів (з 05.08.2019 до 31.10.2019- перехідний період, з 01.11.2019 – у постійному режимі), а саме :

код країни  + контрольний розряд + код банку +  рахунок клієнта

UA               + nn                                + nnnnnn      + ccccccccccccccccccc

де, код країни: 2-значний, відображається великими літерами (UA), визначає код країни, у якій функціонує фінансова установа, що обслуговує IBAN;

контрольний розряд: 2 цифри, розраховані відповідно до алгоритму розрахунку контрольного розряду;

код банку: це шестизначний цифровий код фінансової установи, що обслуговує клієнта;

рахунок клієнта: складається з 19 символів, У випадку якщо номер рахунку має менше  ніж 19 символів, тоді до нього додається відповідна кількість нулів, що проставляються перед номером рахунку.

Реквізити бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені окремо по державному та місцевих бюджетах у розрізі територій Харківської області, кодів класифікації доходів бюджету та відомчою ознакою на Веб-сторінці ГУ ДКСУ у Харківській області Веб-порталу Державної казначейської служби України (Харківська область – Реквізити рахунків) або (www.treasury.gov.ua/reg/control/kha/uk/publish/category/338916).

Просимо здійснювати перерахування за вказаними реквізитами.