Великі обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, збільшення кількості працівників і задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби є об’єктивними факторами, які збільшують вірогідність травматизму, особливо при недотриманні вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і внаслідок неналежної організації робіт.

Виходячи з аналізу причин і обставин виробничого травматизму за останні роки та враховуючи рекомендації комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, Управління праці та соціального захисту населення рекомендує роботодавцям під час весняно-польових робіт посилити профілактичну діяльність по запобіганню виробничого травматизму згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а саме:

– організувати проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці;

– забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечками, питною водою та засобами пожежогасіння;

– відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління;

– не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд;

– не допускати до роботи хворих працівників, перевтомлених, тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктажі з питань охорони праці;

– провести заходи щодо посилення трудової та виробничої дисципліни;

– для виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають технічні несправності.

Одночасно Управління нагадує, що перелік робіт при підготовці і проведенні весняно-польових робіт передбачає:

– ремонт і експлуатацію автомобілів, тракторів, причіпної чи навісної сільськогосподарської техніки;

– протруювання насіння і посадкового матеріалу;

– підготовку ґрунту до його обробітку;

– догляд за посівами та інше.

При виконанні кожного виду цих робіт необхідно постійно відстежувати місця потенційних небезпек та здійснювати прогнозування можливих наслідків.

Також з метою запобігання нещасним випадкам на механізованих виробничих процесах в полі необхідно запровадити такі заходи:

– не допускати експлуатації несправних машин та обладнання;

– дотримуватись нормативів щодо безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки;

– забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів;

– контролювати протягом робочої зміни дотримання працівниками вимог охорони праці та трудової дисципліни, відстороняти від роботи осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, а також не пройшли навчання з питань охорони праці та порушують вимоги безпеки та гігієни праці;

– при застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо у полі потрібно обов’язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримувати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів.

Наразі, необхідною умовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських формувань безпечних умов праці найманих працівників, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками та суворе дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці, пожежної безпеки.