На базі Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 28.04.2017 р. проводився тренінг  “Управління конфліктами у роботі з клієнтами”  для психологів та фахівців із соціальної роботи.

Під час тренінгу з учасниками були проведені: методика «Пізнання себе та ближнього»,  проективна методика «Дощ»,  методики релаксації та арт-терапії, робота в групі з кінетичним піском. На тренінгу розглядалися механізми впливу на здатність ефективно працювати з клієнтами, які перешкоджають своєму особистісному зростанню та позитивній динаміці. Навчено технікам уважного вислуховування співрозмовника, візуалізації проблем та цілей, боротьби з негативними думками та профілактиці професійного вигорання.

Основні стилі розв’язання конфліктів, чи стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях:

Ухилення. Людина, що дотримується цієї стратегії, прагне піти від конфлікту. Стратегія є доречною, коли: а) предмет розбіжностей не становить для людини великої цінності; б) у даний момент немає умов для ефективного розв’язання конфлікту, але пізніше вони з’являться.

Пристосування. Цей стиль підкоряється девізам: «Давайте жити дружно», «Не треба розгойдувати човен». Людина, що дотримується цієї стратегії, намагається не виявляти ознак конфлікту, конфронтації, закликає до солідарності і терпимості. При цьому часто забувається проблема, що лежить в основі конфлікту. У результаті може тимчасово наступити спокій, негативні емоції не виявляються, але вони накопичуються. Рано чи пізно залишена проблема і негативні емоції, що нагромадилися, призведуть до вибуху, наслідки якого можуть бути катастрофічні.

Примус. Людина, яка дотримується цієї стратегії, намагається змусити прийняти свою думку, її не цікавить думка інших. Даний стиль пов’язаний з агресивною поведінкою; для впливу на інших людей тут використовується влада, заснована на примусі, і традиційна влада. Цей стиль може бути ефективним у ситуаціях загрозливих чи перешкоджаючих досягненню цілей.

Компроміс. Цей стиль характеризується прийняттям поглядів іншої сторони, але лише до певної міри. Здатність до компромісу високо цінується, тому що зменшує недоброзичливість, і це дозволяє швидко розв’язати конфлікт. Але через якийсь час можуть виявлятися і наслідки компромісного рішення, наприклад, незадоволеність половинчатими рішеннями. Крім того, конфлікт у трохи зміненій формі може виникнути знову, тому що залишилася невирішеною проблема, яка породила протиріччя.

Вирішення проблеми (співробітництво). За цієї стратегії учасники визнають право один одного на власну думку і готові її зрозуміти, що дає їм можливість проаналізувати причини розбіжностей і знайти прийнятний для усіх варіант рішення проблеми. Людина, орієнтована на співробітництво, не намагається домогтися своєї цілі за рахунок інших, а шукає вирішення проблеми.

Підводячи підсумок слід зауважити, що даний тренінг є важливим етапом у діяльності працівників центрів соціальних служб, що призначений поширити  знання та навички. Тренінг «Управління конфліктами у роботі з клієнтами» має своє продовження в наступних зустрічах 2017 р., як вдосконалення знань, умінь та навичок.