Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Державна реєстрація громадських об’єднань 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Суб’єкт надання – Красноградський районний сектор ГУ ДМС у Харківській області

Оформлення і видача паспорта громадянина України

Оформлення і видача паспорта громадянина України замість втраченого, викраденого чи пошкодженого

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

Реєстрація місця проживання/перебування

Зняття з реєстрації місця проживання

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Суб’єкт надання – Відділ державної реєстрації Красноградської районної державної адміністрації

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –  підприємців

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням

Реєстрація громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Суб’єкт надання – відділ Держгеокадастру у Красноградському районі

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Видачі довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягу з Державного земельного кадастру  про земельну ділянку

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкти речового права у Державному земельному кадастрі

Суб’єкт надання – сектор економічного розвитку і торгівлі

Акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств

Суб’єкт надання – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Суб’єкт надання – відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Інформаційні картки

Технологічні картки