Д О З В І Л Ь Н И Й   Ц Е Н Т Р

Декларативний принцип

 

 

Громадська рада

 

Доступ до публічної інформації

 

Дозвільний центр

 

Центр надання

адміністративних послуг

 

Соціально-економічний розвиток

 

Статистичний бюлетень

 

Про очищення влади

 

П О Ш У К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GISMETEO: Погода по г.Красноград

 

 

 

 

 

 

З 2006 року підприємці отримали право розпочинати господарську діяльність, використовуючи декларативний принцип.

 

Декларативний принцип означає, що підприємець має право здійснювати свою діяльність без отримання документа дозвільного  характеру, шляхом повідомлення державного  адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства.

 

1. Що таке декларація?

Декларація  відповідності  матеріально-технічної  бази вимогам  законодавства  (далі  -  декларація)  -  документ,  яким   суб'єкт господарювання    повідомляє    державного   адміністратора   або представника відповідного  дозвільного  органу  про  відповідність своєї  матеріально-технічної  бази вимогам законодавства.

 

У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження  певних дій   щодо   здійснення   господарської   діяльності   або   видів господарської  діяльності  без  отримання  документа   дозвільного характеру.

 

Форма  та  порядок повідомлення державного адміністратора або відповідного      дозвільного     органу     про     відповідність матеріально-технічної   бази   суб'єкта   господарювання вимогам законодавства  встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Основні положення щодо порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 року №685.

 

2. В яких випадках суб’єкт господарювання може скористатися декларативним принципом?

Підприємець може скористатися декларативним принципом якщо:

  • новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів),  або не  належать  до  категорії  вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і  не  розміщуються  на  території  або всередині   зазначених   об'єктів;

  • новостворені підприємства,  що   належать  до  категорії пожежонебезпечних об'єктів, уклали договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;

  • проводиться  прийняття в експлуатацію об'єктів,  що належать до I - III категорії складності,  та об'єктів,  будівництво яких здійснено на підставі  будівельного  паспорта;

  • проводяться  підготовчі  будівельні  роботи;

  • проводяться  будівельні  роботи (для  об’єктів, що  належать  до  І-ІІІ категорії  складності).

 

3. Яка процедура подання декларації?

Для того, щоб розпочати господарську діяльність підприємець, перш за все, повинен з’ясувати чи можна застосувати декларативний принцип до об’єкту (або до частини об’єкту), в якому буде проводитися така діяльність.

Після з’ясування того, що декларативний принцип може бути застосовано, підприємець має заповнити декларацію у двох примірниках та надати її особисто або через уповноважену особу, або надіслати рекомендованим листом державному адміністратору. У випадку якщо декларацію надсилають рекомендованим листом, підпис фізичної особи-підприємця має бути засвідчено її печаткою, або, у разі відсутності печатки, підпис підлягає нотаріальному засвідченню. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав обґрунтовану відмову у реєстрації декларації, має право після усунення недоліків  повторно подати декларацію.

 

4. Яким чином заповнюється декларація та хто може допомогти у разі виникнення питань щодо заповнення декларації та щодо визначення можливості використання декларативного принципу?

При заповненні декларації суб’єкт підприємницької діяльності має надати інформацію щодо характеристики об’єкту, на який вона подається. За умови відсутності в суб'єкта господарювання відповідних знань щодо заповнення декларації, консультативну допомогу із зазначеного питання за зверненням власника надають  представник  дозвільного  органу  або державний  адміністратор. Така консультація є безоплатною. Також можна звернутись до приватного експерта чи експертної організації. Але в такому випадку консультація може бути платною. У випадку якщо виникають питання щодо технічних характеристик об’єкта та щодо того, чи можна до визначеного об’єкту застосувати декларативний принцип, також слід звернутися за консультацією до представника  дозвільного органів або до експерта чи експертної організації, що надають такі послуги.

 

5. Яка вартість реєстрації декларації?

Реєстрація декларації здійснюється безкоштовно.

 

6. Як має виглядати відмітка про реєстрацію декларації на примірнику, переданому суб’єкту господарювання?

Примірник зареєстрованої декларації, який передається суб’єкту підприємницької діяльності має містити відмітку про дату та номер реєстрації декларації дозвільним  органом.

 

7. Який термін дії декларації?

Оскільки декларація не є дозвільним документом, вона немає терміну дії. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб’єкт господарювання набув право на здійснення господарської діяльності. Виключенням є випадок застосування декларативного принципу для пожежонебезпечних об’єктів. В такому разі зареєстрована декларація дає суб’єкту господарювання право здійснювати господарську діяльність на строк дії договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, заключення якого є обов’язковою умовою для реєстрації декларації для зазначеної категорії об’єктів.

 

8. Хто несе відповідальність за надану в декларації інформацію?

За відповідність дійсності інформації, наданої в декларації, відповідальність несе власник (орендар) об’єкту.

 

9. Чи існують  виключення щодо застосування декларативного принципу? Так, постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року №725 затверджений перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

 

 ЗРАЗКИ  БЛАНКІВ  ДЕКЛАРАЦІЙ:

 

БЛАНК  ДЕКЛАРАЦІЇ  відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

 

 

 Декларативний принцип застосовуються місцевими та регіональними  дозвільними  органами:

 Державною інспекцією техногенної безпеки:

 

БЛАНК  ДЕКЛАРАЦІЇ  відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам  законодавства з питань пожежної безпеки

 

 

 Інспекцією Державного архітектурно – будівельного контролю:

 

БЛАНК  ДЕКЛАРАЦІЇ  про початок виконання підготовчих робіт

БЛАНК  ДЕКЛАРАЦІЇ про готовність об’єкта до експлуатації