Національна служба посередництва і примирення є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів).

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної служби посередничества і примирення є роз’яснювальна робота з учасниками соціально – трудових відносин, яка сприяє своєчасному попередженню ускладнень соціально – трудових відносин на підприємствах, в організаціях та установах Красноградського району.

Відповідальною особою по забезпеченню своєчасного реагування на випадки ускладнення ситуації в колективах, підвищення рівня правової культури сторін соціально трудових відносин, проведення індивідуальних та колективних консультацій сторін соціально – трудових відносин з питань застосування законодавства про працю, насамперед Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» є головний спеціаліст Управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації – Дробот Олена Вікторівна. Телефон для довідок 7-38-02.