Стратегічний план сталого розвитку Наталинської сільської об’єднаної територіальної громади до 2025 року розроблено відповідно до Стратегії сталого розвитку «України-2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року №79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», з урахуванням Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці Стратегії було враховано також законодавство України щодо реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку.

ПОВНИЙ ТЕКС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ