Профспілкові організації підприємств, відіграють важливу роль  у здійсненні громадського контролю за організацією і проведенням керівниками підприємств, установ та організацій, всіх форм власності та видів економічної діяльності, які використовують найману працю, профілактичних медичних оглядів працівників.

Актуальність такого контролю збільшується у зв’язку з масовим закриттям на підприємствах пунктів охорони здоров`я, фактичною ліквідацією Міністерством охорони здоров`я України медико-санітарних частин підприємств (порівняно з 1991р.,коли на промислових підприємствах України нараховувалось 236 великих медико-санітарних частин, а у промисловій медицині працювало 18684 лікарів, станом на 2004 р. їх кількість скоротилась у 11 разів, а на сьогодні в Україні залишилося лише сім медсанчастин).

МОЗ не забезпечило здійснення надійного і всебічного нагляду за виконанням роботодавцем та медичними працівниками закладів охорони здоров’я вимог нормативних актів з питань проведення періодичних медичних оглядів. Про це свідчить високі показники загальної захворюваності працюючого населення,  випадки раптової природної смерті працівників, наявність серед них значної кількості захворювань, зумовлених виробничою діяльністю, професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві.

Попередні (під час прийняття на роботу ) й періодичні медогляди відіграють істотну роль у збереженні здоров`я і працездатності працівників підприємств, запобіганні настання з ними нещасних випадків на виробництві, а також продовженні їхньої активної трудової діяльності. Періодичні медогляди є ефективним засобом раннього виявлення у працівників зумовлених виробничою діяльністю захворювань і мають велике значення у запобіганні професійним захворюванням.

Під час організації та проведенні періодичних медичних оглядів  допускаються значні недоліки як з боку різних служб підприємства, так і з боку медичних працівників закладів охорони здоров`я. Тому в умовах, що склалися, посилення громадського контролю профспілок за організацією  і проведенням періодичних медичних оглядів буде одним із головних їх заходів щодо збереження здоров`я та працездатності членів профспілок, запобігання виникненню у працівників професійних захворювань, продовження активного трудового довголіття населення та збереження трудового потенціалу України.

Віднесення періодичних медоглядів до сфери платних медичних послуг, проведення їх медичними працівниками поліклінік, здебільшого у свій робочий час, за який вони отримують заробітну плату з державного бюджету, відсутність у більшості закладів охорони здоров`я спеціальних відділень для проведення  медичних оглядів призвело до того, що вимоги нормативних актів щодо цих медоглядів  грубо порушують як роботодавці, так і медичні працівники закладів охорони здоров`я.

Недоліки у проведенні попередніх при працевлаштуванні та періодичних медоглядів нерідко призводять до настання нещасних випадків і аварій на виробництві.

За даними всесвітніх організацій, людський фактор, а саме стан здоров`я працівника, його фізичне і психічне здоров`я, неможливість прийняття правильного рішення у надзвичайній критичній ситуації, є причиною виникнення 80% аварій на виробництві.

Протягом 2010-2015 років в Україні серед працівників підприємств щорічно реєструвалось близько 1000 випадків раптової природної смерті на виробництві. Серед померлих – працівники різного віку, статі та професій. До настання смерті вони регулярно проходили періодичні медогляди, під час яких визнавались медичними працівниками закладів охорони здоров`я здоровими та допускалися до виконання своєї професійної діяльності без обмежень.

За результатами спеціальних розслідувань майже всі ці випадки віднесені до нещасних випадків, не пов’язаних із виробництвом, а отже, сім`ї загиблих не отримали належних відшкодувань у зв’язку із втратою годувальника.

Фонд соціального страхування України