Реалії сучасного життя такі, що здоров’я та безпека людини сьогодні перебувають в руках роботодавця. Враховуючи це, необхідно створити механізм надання йому постійної допомоги у вирішенні цих складних завдань. Таким механізмом є система управління охороною праці підприємства. Якщо враховувати, що на деяких підприємствах немає профспілкових організацій, не укладаються колективні договори, відсутні спеціалісти та служби охорони праці – там, зрозуміло існують безрадісні умови праці, в яких працюють люди. Загроза безробіття, спад життєвого рівня змушують багатьох з них  не звертати увагу на своє здоров’я, ризикувати ним, а іноді й життям заради отримання заробітку.

І навпаки, ні для кого не секрет, що завдяки поліпшенню умов праці підвищується якість роботи працюючих – скорочується кількість захворювань, зростає продуктивність праці, наслідком чого є збільшення доходів підприємства, зміцнення економіки держави, але не за рахунок скорочення виплат потерпілим, а за рахунок скорочення кількості нещасних випадків та профзахворювань.

В Україні цією проблемою опікуються страхові експерти з охорони праці, Фонду соціального страхування України, які є помічниками та консультантами роботодавців. Вони беруть участь у перевірках стану охорони праці підприємств, установ та організацій, під час яких виявляють порушення нормативних актів про охорону праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, стосовно яких приймаються відповідні заходи реагування.

За виявленими порушеннями страхові експерти з охорони праці вносять подання власникам підприємств про усунення виявлених порушень, з метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим видам загрози здоров’ю працюючих. Страхові експерти з охорони праці надаються консультації страхувальникам з питань дотримання вимог нормативних актів з охорони праці, приймають участь у комісіях підприємств по перевірці знань з питань охорони праці, розповсюджують нормативні акти, підручники, журнали та іншу спеціальну літературу.

Робота, яку проводить Фонд соціального страхування України свідчить, що тільки сумісними злагодженими діями всіх зацікавлених сторін виробничого процесу можливо знизити рівень виробничого травматизму, забезпечити соціальний захист людини праці.

Фонд соціального страхування України