Метою зовнішньої оцінки є: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги догляду вдома для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування отримувачів, опитування 55 отримувачів соціальної послуги які оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

 Протягом 26 квітня – 25 травня 2017 р проведено опитування щодо якості надання соціальної послуги догляду вдома 25 громадян. Результати опитувань занесено в Опитувальники вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг та в Акти перевірок роботи соціальних робітників.  Опитування проводилось головою комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Злидень Ларисою Петрівною та членами комісії Ібрямовою Світланою Дмитрівною та Глушаковою Катериною Олександрівною.

 При  проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Найбільша увага в територіальному центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.

При відділеннях територіального центру функціонують мультидисциплінарна команда. Визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг «догляд вдома», «соціальна адаптація» та складання індивідуальних планів відповідно до встановлених вимог, проводиться всім особам, що перебувають на обслуговуванні у територіальному центрі.

Не значна увага приділяється внутрішній оцінці якості надання соціальних послуг, для цього повинні проводитися перевірки роботи соціальних робітників та працівників, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг тощо та складатися Акти перевірок та Опитувальники вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг.  На запит управління щодо надання звіту про внутрішню оцінку якості та матеріалів перевірки (актів та опитувальників вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг) терцентром було надано тільки Проект шкали оцінки якісних показників соціальних послуг.

Під час перевірки якості надання соціальної послуги вдома за місцем проживання отримувачів послуги виявлено наступні недоліки:

– заходи, що фактично здійснюються соціальними робітниками переважно не відповідають заходам які передбачені індивідуальними планами, та потребам громадян. Є нагальна потреба в наданні допомоги в генеральному прибиранні, митті вікон, та інше, проте ці заходи не передбачені індивідуальними планами.

– були випадки порушення соціальними робітниками Графіку відвідування одиноких непрацездатних громадян.

За період проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг не надійшло жодної скарги, але спостереження за процесом надання соціальних послуг теж не засвідчене у зв’язку з порушенням Графіку відвідування одиноких непрацездатних громадян.

Під час перевірки відмічаються позитивні зміни у стані отримувачів соціальних послуг у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались це і покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів. Відгуки отримувачів соціальної послуги фіксуються в актах перевірок, опитувальниках, актах спостережень. Нарікань на роботу територіального центру немає. Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги не було.

Протягом 27 квітня – 5 травня 2017 року проведено опитування щодо якості надання соціальних послуг відділення денного перебування 30 громадян. Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників. Опитування проводилось членом комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Глушаковою Катериною Олександрівною.

Робота відділення денного перебування організована за Державним стандартом соціальної адаптації, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 514.

Тарифи на надання платних послуг відділення денного перебування  затверджені. Особи, які згідно рішення управління прийняті на обслуговування до відділення на платній основі обслуговуються вказаним відділенням за затвердженими тарифами.

Перевіркою «Журналу надання послуг та організації дозвілля відпочинку відділення денного перебування встановлено, що з 3 квітня 2017 року по 12 травня  2017 року чисельність громадян, що обслуговуються відділенням, досягала 30 осіб на день. Що відповідає вимогам п.28 Переліку соціальних  послуг, умов та порядку їх надання територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417.

Надано соціальні послуги :

03.04.2017  – 30 особам;

04.04.2017 – 30 особам;

05.04.2017 – 31 особі;

06.04.2017 – 28 особам;

07.04.2017 – 30 особам;

10.04.2017 – 29 особам;

11.04.2017 – 30 особам;

12.04.2017 – 30 особам;

13.04.2017 – 30 особам;

14.04.2017 – 30 особам;

18.04.2017 – 30 особам;

19.04.2017 – 31 особі;

20.04.2017 – 31 особі;

21.04.2017 – 30 особам;

24.04.2017 – 30 особам;

25.04.2017 – 29 особам;

26.04.2017 – 30 особам;

27.04.2017 – 32 особам;

28.04.2017 – 30 особам;

03.05.2017 – 30 особам;

04.05.2017 – 30 особам;

05.05.2017 – 30 особам;

08.05.2017 – 30 особам;

10.05.2017 – 31 особі;

11.05.2017 – 30 особам;

12.05.2017 – 30 особам.

Крім того протягом з 27 квітня – 5 травня 2017 року  проведено вибіркову перевірку якості надання соціальних послуг на базі відділення денного перебування.  Виявлено, що:

– 27.04.2017 року захід до річниці Чорнобиля відвідали 18 осіб, репетицію драм – гуртка «Веселка» вистави «Курочка ряба» відвідали 10 осіб та бібліотеку 4 особи, що складає 32 особи за день.

-28.04.2017 року робота клубу рукоділля «Вік живи – вік учись» – 15 чоловік, читацьке слухання – 6 чоловік, отримання книг – 3 чоловік, клуб «Самоварчик» – 6 чоловік, що складає 30 осіб на день.

-03.05.2017 відбувся захід «День весни» який відвідали 18 осіб, школа «Православ’я» – 8 осіб, бібліотека – 4 особи.

-04.05.2017 року репетиція аматорського драм – гуртка «Веселка» вистави «Курочка ряба» – 11 осіб, спортивний гурток «Рух – це життя» – 10 осіб, бібліотека – 4 особи, читацьке слухання  – 5 осіб, що складає 30 осіб на день.

– 05.05.2017 року святковий концерт до Дня перемоги, який відвідали 30 осіб.

В приміщенні територіального центру є стенд з інформацією для отримувачів соціальної послуги, але на ньому відсутня актуальна інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, роздаткові друковані матеріали, буклети, газетні статті тощо з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно.

За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної послуги догляду вдома  та  відділенням денного перебування та з метою ефективного розвитку та функціонування територіального центру рекомендовано адміністрації Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноградської  районної державної адміністрації :

– переглянути перелік послуг відповідно реальних потреб отримувача соціальних послуг;

– забезпечити контроль за роботою соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома та якістю послуг, що ними надаються;

– Щомісячно проводити наради щодо обговорення якості надання соціальних послуг персоналом та самооцінки працівників. В ході нарад вести протоколи. Всі пропозиції щодо удосконалення роботи виносити на розгляд колективу і застосовувати в роботі;

 – підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;

– виготовлення більшої кількості роздаткового матеріалу про відділення, необхідні документи та умови надання послуги;

– проведеня навчальних семінарів з соціальними робітниками;

– розроблення інформаційних пам’яток кожному працівнику про права та обов’язки їх та отримувачів послуг.

– розробити заходи з покращення якості надання соціальних послуг і удосконалення діяльності установи та повідомити управління про усунення недоліків.