З 1 січня 2017 року набули чинність зміни, внесені зокрема, Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які посилили відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю.

Увага! Для визначення розміру штрафу мінімальна заробітна плата (далі МЗП) застосовується у розмірі встановленому на момент виявлення порушення. З 1 січня 2017 року згідно із Законом України  № 1801 від 21.12.2016 «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.

Порушення щодо оформлення трудових відносин

Вид порушення трудового законодавства Норма права Санкція
1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) Ч.3 ст. 24 КЗпП 96000 грн

(30 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

2) неоформлення наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про прийом на роботу Ч.3 ст. 24 КЗпП 96000 грн

(30 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

3) не повідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу. (Повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та зазначеного повідомлення) Ч.3 ст. 24 КЗпП 96000 грн

(30 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

4) не оформлення трудового договору у письмовій формі за умови, коли додержання письмової форми договору є обов’язковим Ч.1 ст. 24 КЗпП 96000 грн

(30 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

5) оформлення працівників на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві  Ст. 56 КЗпП 96000 грн

(30 МЗП)

Ст. 265  КЗпП

 

 

Вид порушення трудового законодавства Норма права, яка порушується Санкція Примітка
1) виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (виплата зарплати «в конвертах») (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП) П. 1 ч. 2 ст. 6 Закону України № 2464
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
96000 грн. (30 МЗП) Ст. 265 КЗпП Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення
2) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП): — виплата заробітної плати  в розмірі меншому, ніж МЗП Ст. 95 КЗпП 32000 грн. (10 МЗП)
Ст. 265 КЗпП
Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення
3) недотримання норм оплати праці:

 

 

 

за роботу в надурочний час

Закон України

№ 108 «Про оплату праці»,

 

ст. 106 КЗпП

 

 

32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

За погодинною системи оплати праці робота в надурочний час, у святковий і неробочий день оплачується в подвійному розмірі годинної ставки
– у святкові, неробочі та вихідні дні ст.107 КЗпП 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

– у нічний час ст.108 КЗпП 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

Оплата праці у підвищенному розмірі
4) недотримання гарантій в оплаті праці:

 

 

 

– щодо оплати відпусток

 Закон України

№ 108 «Про оплату праці»,

Закону України № 504 «Про відпустки»,

ст. 83 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

Див. постанова Кабінету Міністрів України № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»
– при звільненні ст. 117 КЗпП 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

– за час виконання державних або громадських обов’язків ст. 119 КЗпП 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

За працівником зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата, якщо ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час
– для працюючих інвалідів

(Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається

(ст. 55 ст. 63 КЗпП) 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

Обов’язок встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень

Адміністративні правопорушення у сфері оплати праці

Вид правопорушення Норма права Санкція
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх в не повному обсязі ч.1 ст.41 КУпАП Штраф на посадових осіб від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Повторне протягом року вчинення законодавчого порушення, за яке особу було вже піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчиненні щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину інваліда ч.2 ст.41 КУпАП Штраф на посадових осіб від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Правопорушення при проведенні перевірок
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП) 9600 грн.               (3 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

Вчинення дій, передбачених абз.6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП (абз. 7 ч.2 ст 265 КЗпП) 320000 грн.

(100 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

 

Отримувачі пільг та гарантій Норма права Санкція
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”“Про альтернативну (невійськову) службу”“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; ст. 119 КЗпП 32000 грн.

(10 МЗП)

Ст. 265 КЗпП

 

 Звертаємо увагу, що в ст. 265 КЗпП не визначено строки давності для притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення трудового законодавства.     Отже, посадові особі, уповноваження на здійснення контролю за додержанням законодавства про праці, мають право прийняти рішення про накладання штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП, незалежно від дати вчинення правопорушення та/або дати його виявлення.

Інформація Управління праці та соціального захисту населення