Громадська рада

 

Доступ до публічної інформації

 

Дозвільний центр

 

Центр надання

адміністративних послуг

 

Соціально-економічний розвиток

 

Статистичний бюлетень

 

Про очищення влади

 

П О Ш У К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GISMETEO: Погода по г.Красноград

 

 

 

 

Вимоги  Закону України «Про охорону праці»

 

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі  трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем та працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні (далі Закон).

Стаття 2 Закону, передбачає, що дія Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.

Відповідно до вимог ст..13 Закону роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, зокрема, організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць  на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Відтак вищезазначений комплекс заходів є базовою складовою системи управління охороною праці, забезпечення функціонування якої покладається безпосередньо на роботодавця і яка залежно від виробництва може змінюватись роботодавцем задля досягнення безпечних, здорових та належних умов праці.

При цьому кожний із зазначених заходів, як правило,  регулюється вимогами окремого акта, зокрема, атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємстві згідно з вимогами Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

Оцінка технічного стану устаткування здійснюється згідно вимог Порядку проведення огляду, випробовування та експертного обстеження машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687.

Аналогічно інші заходи, якими забезпечує роботодавець функціонування системи охорони праці, регламентується відповідними актами.

Враховуючи зазначене, кожний нормативно-правовий акт визначає сферу його дії, права та обов’язки роботодавця і працівника. Одночасно слід звернути увагу, що роботодавець самостійно, з урахуванням специфіки своєї діяльності визначає необхідність та періодичність проведення заходів, спрямованих на створення на робочому місці належних умов праці, відповідно до нормативно правових актів.

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві